De deelnemende teams krijgen van de organisatie verschillende ingrediënten. Met deze producten gaan ze aan de slag. Ieder team is vrij om te maken wat ze willen. Echter, er moet gebruik worden gemaakt van het verstrekte vlees en het (verplichte) product. Het spreekt voor zich dat de de gerechten bereid worden op een barbeque.  

Er dienen in totaal 3 borden per gerecht gemaakt te worden. Op een afgesproken tijdstip worden de borden ingeleverd. 2 borden worden beoordeeld door de jury en 1 bord wordt tentoongesteld voor het publiek.

De twee juryborden worden op de volgende tijdstippen afgeleverd.

13u – Aanleveren 1e gerecht

14u – Aanleveren 2e gerecht

15u – Aanleveren 3e gerecht

16u – Proclamatie

18u – Start opruiming door de teams

Er wordt blind gejureerd.  Op de volgende onderdelen worden punten gegeven:

  • Presentatie 20%
  • Smaak verplicht product 25%
  • Smaak bijkomende gerechten 15%
  • Smaak van het geheel 30%
  • Originaliteit 10%