Brandveiligheid

Naast voedselveiligheid, is het risico om brand uit te sluiten de belangrijkste bekommernis van de organsatie. Handel hier naar!

In het wedstrijdreglement staan de richtlijnen voor de brandveiligheid die bepaald zijn door de brandweer.

De brandweer gaat ook controles uitvoeren dat alle gasslangen, gasflessen reglementair in orde zijn.